Spausdinti
  Alytaus senojo miesto vieta
Unikalus objekto kodas: 33722
Pilnas pavadinimas: Alytaus senojo miesto vieta
Adresas: Alytaus m. sav., Alytaus m.
Senojo miesto vietos ŠV dalis iš PR
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Arūnas Strazdas
Fotografavimo data:   2010-03-18

Įregistravimo registre data: 2012-05-17
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)
Teritorijos plotas: 326689 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (iki 1,6 m storio juodos smėlingos žemės sluoksnis su archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis labai sužalotas įvairių statybų metu, o taip pat apie 1980 m. tvarkant dabartinę miesto aikštę, 2007-2008 m. ištirtas 117 kv. m plotas; -; žr. 15.5-15.6; 2007 m., 2008 m.); kapai (XVIII a. griautiniai žmonių kapai ŠV dalyje, į P nuo Šv. Liudviko bažnyčios, už dabartinio šventoriaus ribų; dalis kapų sunaikinta tiesiant ir rekonstruojant Ramybės gatvę, 2003-2004 m. ištirti 77 kapai; -; žr. 15.1-15.4, 15.7-15.8; 2003 m., 2004 m.); reljefas (Nemuno slėnio šlaitas ir terasos; užstatyta Alytaus miesto pastatais; FF Nr. 1-9; TRP; 2011 m.);
Amžius: XVI - XVIII a.
Dokumentai:
  1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo. 2012-05-15; Nr.: KPD-RM-1783; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; TRP, Aktas
  2. Papildoma medžiaga. 2012-05-17; Tipas: Dokumentas; 1. Miesto planas, apie 1797 m., 2. Miesto planas, 1797 m.
  3. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2012-11-20; Nr.: 11-65; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
  4. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2012-11-20; Nr.: 11-64; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
15.1. BAUBONIS, Zenonas; ir KLIAUGAITĖ, Vida. Alytaus senkapis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 165-168.
15.2. BAUBONIS, Zenonas; ir KLIAUGAITĖ, Vida. Alytaus I miesto kapinės prie bažnyčios. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 169-173.
15.3. BAUBONIS, Zenonas. Alytaus miesto I Ramybės g-vės 2003 m. žvalgomųjų archeologijos tyrinėjimų ir žvalgymų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4243.
15.4. BAUBONIS, Zenonas. Alytaus miesto I Ramybės g. 2004 m. archeologijos tyrinėjimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4283.
15.5. DAKANIS, Bronius. Alytaus senamiestis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 313-317.
15.6. DAKANIS, Bronius. Pirmojo Alytaus aikštė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 295-297.
15.7. JANKAUSKAS, Rimantas; BARKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Ugnius. Preliminarūs 2003 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 301.
15.8. JANKAUSKAS, Rimantas; BARKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Ugnius. Preliminarūs 2004 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 354-355.
15.9. MIŠKINIS, Algimantas. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės: Užnemunės miestai ir miesteliai. Vilnius, 1999, t. 1, p. 312-339.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt