Spausdinti
  Rašytojo Ksavero Sakalausko-Vanagėlio namas
Unikalus objekto kodas: 16970
Pilnas pavadinimas: Rašytojo Ksavero Sakalausko-Vanagėlio namas
Adresas: Alytaus m. sav., Alytaus m., Birutės g. 12
Rašytojo Ksavero Sakalausko-Vanagėlio namas. ŠR ir ŠV fasadai
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Loreta Kazlavickienė
Fotografavimo data:   2009-07-22

Įregistravimo registre data: 1993-07-14
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas (privatus)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
IV1214
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus)
Teritorijos plotas: 1301 kv. m
Vertingosios savybės :
 • 1.1.1. tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pastoge (-; būklė gera; TRP; FF Nr. 1-2; 2009 m.); stogo forma – dvišlaitė, PV prieangio – vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 1-2, 4; 2009 m.); stogo dangos medžiaga - skardos tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-3, 10-11, 15, 19; 2009 m.); raudonų plytų mūro tinkuotų kaminų tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 15-16; 2009 m.);
 • 1.1.2. aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2009 m.); sienų angos, nišos – stačiakampės langų angos (-; būklė gera; FF Nr. 1-11; 2009 m.); namo ir prieangio stačiakampės durų angos (-; būklė gera; FF Nr. 17-18; 2009 m.);
 • 1.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - uždaras prieangis PV fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3-5; 2009 m.); fasadų apdaila ir puošyba – langų medinių profiliuotų apvadų tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 9-11; 2009 m.); medinio stačiakampio profilio pastogės karnizo, ŠV ir PR fasaduose su stoginėliais, tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 7-9, 12-13; 2009 m.); metalinių konstrukcijų stogelis virš įėjimo durų ŠR fasade (-; būklė gera; FF Nr. 18-19; 2009 m.); medinių lentų kerčių tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-8, 13; 2009 m.); namo fasadų ir jų skydų mišraus, vertikalaus ir horizontalaus apkalimo medinėmis profiliuotomis lentomis tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-3, 6-11; 2009 m.); prieangio vertikalaus apkalimo medinėmis vožtinėmis lentomis tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4-5; 2009 m.); palangių ir cokolinės dalies medinių lentjuosčių tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-2, 6-7, 10-11, 13; 2009 m.);
 • 1.1.4. konstrukcijos - pamatas su skaldytų lauko akmenų mūro cokoliu, užbaigtu trumpinių plytų trauka (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera; FF Nr. 13-14; 2009 m.); medinių rąstų sienos (netyrinėta; -; -; 2009 m.); medinė sijinė perdanga (netyrinėta; -; -; 2009 m.); stogo medinė konstrukcija (netyrinėta; -; -; 2009 m.); medinės sijinės perdangos su vožtinėmis lentomis tipas (-; būklė gera; FF Nr. 20; 2009 m.); stalių ir kiti gaminiai - langų su medinėmis įsprūdinėmis langinėmis medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-2, 7-11; 2009 m.); ŠR fasado dvivėrių medinių įsprūdinių durų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 18; 2009 m.); prieangio ŠV fasado dvivėrių dvisluoksnių medinių durų, iš išorės apkaltų „eglutės“ ornamentu, tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 17; 2009 m.);
 • 1.1.5. grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 21; 2009 m.);
 • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas (-; -; TRP; 2009 m.);
 • 5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – šiame name gyveno pedagogas, rašytojas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, "Aušros" laikraščio bendradarbis Ksaveras Sakalauskas–Vanagėlis (1863–1938), 1905 m. kartu su kunigu Vincu Aleksandravičiumi Lenkijoje įkūręs Lomžos lietuvių draugiją, o 1923–1934 m. vadovavęs Varšuvos lietuvių draugijai.
Amžius: 1927 m.
Dokumentai:
 1. Apibrėžtų teritorijos ribų planas. Tipas: Dokumentas; Planas
 2. Aktas. Tipas: Dokumentas; Aktas
 3. Dėl duomenų patikslinimo. 2009-11-04; Nr.: KPD-RM-1293; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas;
 4. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2009-11-16; Nr.: 11-15; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 5. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre. 2009-11-16; Nr.: 11-14; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Šaltiniai ir medžiaga:
15.1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904. Vilnius, 2004, p. 410.
15.2. DOVEIKA, Kostas. Sakalauskas Ksaveras. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1987, t. 3, p. 611.
15.3. VANAGAS, Vytautas. Lietuvos rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 119.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt