Spausdinti
  Kryžius
Unikalus objekto kodas: 14718
Pilnas pavadinimas: Kryžius
Adresas: Alytaus r. sav., Nemunaičio mstl. (Nemunaičio sen.), Nemuno g.
Paminklas su kryžiumi
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Alius Baranauskas
Fotografavimo data:   2010-06-16

Įregistravimo registre data: 1993-04-14
Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: vietinis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
2493
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus)
Teritorijos plotas: 200 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.2.1. tūris, forma, meninė išraiška – kryžiaus su netaisyklingo plano aikštele tūris, forma, meninė išraiška (-; -; FF Nr. 1-7; 2011 m.);
  • 1.2.2. įrašai, ženklai, dekoras, dalys - centrinės kryžiaus dalies pagrindiniame fasade esantis įrašas: "KRISTUI" / Šventaisiais 1934 metais / Tu mums liūdysi / Golgotos įvykių / jubiliejų" (-; būklė gera; FF Nr. 4; 2011 m.); inicialai "Vl. ir J. Jarmalos" kryžaus centrinės dalies PV kampe (-; būklė gera; FF Nr. 4; 2011 m.); ženklai - pranciškonų herbą (kryžių ir dvi sukryžiuotas rankas su juosta) vaizduojantis bareljefas centrinės kryžiaus dalies pagrindiniame fasade (-; būklė gera; FF Nr. 4; 2011 m.); įrašas ant bareljefinės juostos centrinės dalies: "III. ORD / Z. FRANC." (-; būklė gera; FF Nr. 4; 2011 m.); dekoras - kryžiaus dekoro visuma (tinkas; būklė gera; FF Nr. 1-7 2011 m.);
  • 5. Faktai, kurie susiję su objektu - kryžius iš betono išlietas 1934 metais. Kryžių iškilmingai pašventino kunigas A. V. Želnia. Paminklą projektavo ir darbams vadovavo broliai Vl. ir J. Jarmalos, jiems talkino ir kiti parapijiečiai. Tarybiniais metais kryžius nugriautas nebuvo, miestelio žmonės patys jį šiek tiek patvarkydavo. Kadangi kryžius ne kartą buvo perdažytas, tik atlikus polichrominius tyrimus paaiškėjo kryžiaus dažymo-dekoravimo etapai, spalviniai sprendimai, jų raida. 2011 m. restauravimo darbai atlikti vadovaujantis architektės-restauratorės Neringos Šarkauskaitės-Šimkuvienės paruoštu projektu „Polichromijos tyrimai. Spalvinis atkūrimo projektas“.
Amžius: sukurtas 1934 m., restauruotas 2011 m.
Autorius: autoriai V. ir J. Jarmalos
Dokumentai:
  1. Dėl duomenų patikslinimo. 2012-04-30; Nr.: KPD-SK-61; Priėmė: KPD trečioji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Polichromijos tyrimų aprašymas, Aktas, TRP
Šaltiniai ir medžiaga:
13.1. Restauruotas Nemunaičio kryžius ir dailininko A.Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejaus baldai. Lietuvos rytas. 2011-08-02. Internetinė prieiga (Žr. 2012-02-17).
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt