Spausdinti
  Šv. Jurgio koplytėlė
Unikalus objekto kodas: 1307
Pilnas pavadinimas: Šv. Jurgio koplytėlė
Adresas: Alytaus r. sav., Punios k. (Punios sen.)
Punios koplyčia
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   KPD Alytaus teritorinio padalinio archyvas
Fotografavimo data:   2005-04-11

Įregistravimo registre data: 1992-05-28
Statusas: Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas (valstybinis)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
S513
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
AtV291
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Memorialinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Archeologinis (lemiantis reikšmingumą), Kraštovaizdžio, Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas)
Teritorijos plotas: 30 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.1.1. tūris – trijų tarpsnių koplytėlės su cokoline dalimi tūris (-; -; FF Nr. 1-8; 2011 m.); stogo forma – dvišlaitė (-; -; FF Nr. 1-5; 2011 m.); kiti stogo elementai – kryžius su Nukryžiuotojo skulptūrėle koplytėlės viršūnėje (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 1-5; 2011 m.);
  • 1.1.2. sienų nišos - segmentinės arkos formos nišos skulptūroms koplytėlės Š fasado antrajame ir trečiajame tarpsnyje (-; -; FF Nr. 1, 2, 6; 2011 m.);
  • 1.1.3. fasadų apdaila ir puošyba – tinko medžiagos tipas (-; -; FF Nr 1-5; 2011 m.); karnizai Š, R ir V koplytėlės fasaduose (-; būklė patenkinama; FF Nr 1-5, 8; 2011 m.); tinkuoti juostiniai apvadai Š koplytėlės fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2, 6; 2011 m.);
  • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas (kalvelė), kultūrinis sluoksnis (-; -; FF Nr. 1, 5; 2011 m.);
  • 4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - objektas patenka į Punios piliakalnio su gyvenviete (u.k. 22621) teritoriją.
  • 5. Faktai, kurie susiję su objektu - manoma, kad šioje vietoje Vytauto Didžiojo nurodymu apie 1425 m. buvo pastatyta pirmoji Punios bažnyčia. Čia buvusios ir Šv. Jurgio kapinės, kurios atvaizduotos ir 1764 m. Punios (Alytaus r.) bažnyčios jurisdikos plane (Žr. 1764 m. Punios bažnyčios jurisdikos plano fragmentą, kur kapinės pažymėtos nr. 2). Koplytėlė pastatyta XVIII a., 1834 m. atnaujinta, restauruota pokariu (Žr. Algimantas Miškinis, 2002 m.). Nišose apie 2003 m. įtaisytos šv. Jurgio ir Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios (?) skulptūrėlės (medžiaga baltas šamotas-akmens masė; FF Nr. 6; 2011 m.). Skulptūrėlių autorius skulpt. Audrius Janušonis. Anksčiau koplytėlės nišose buvo kitos skulptūros (Žr. 1970 m. A. Miškinio foto). Viršutinio tarpsnio medinė skulptūrėlė buvo pavogta (?), o antrojo tarpsnio medinė skulptūra saugoma Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, jai suteiktas u.k. Kultūros vertybių registre 8711.
Amžius: XVIII - XIX a.
Dokumentai:
  1. KVAD direktoriaus įsakymas. 1997-12-31; Nr.: 380 ; Tipas: Įsakymas;
  2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
  3. Dėl duomenų patikslinimo. 2012-04-30; Nr.: KPD-SK-60; Priėmė: KPD trečioji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Aktas, TRP
  4. Ikonografija. 2012-05-04; Tipas: Dokumentas; 1764 m. Punios bažnyčios jurisdikos plano fragmentas, Koplytėlė 1970 m.
Šaltiniai ir medžiaga:
1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 373
13.1. Miškinis, ALGIMANTAS. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai. I knyga. Vilnius, 2002 m. P. 380.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt