Spausdinti
  Vilijampolės, Veršvų piliakalnis
Unikalus objekto kodas: 1805
Pilnas pavadinimas: Vilijampolės, Veršvų piliakalnis
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m.
Vilijampolės, Veršvų piliakalnis Kaune. Vaizdas nuo piliakalnio PV kryptimi
Nuotraukos nr.:  FF
Nuotraukos autorius:   Viktorija Vaičiulytė
Fotografavimo data:   2008-07-21

Įregistravimo registre data: 1992-06-19
Statusas: Paminklas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: pavienis objektas
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
A323P
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
AR13
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą), Kraštovaizdžio
Teritorijos plotas: 18003 kv. m
Vertingosios savybės :
  • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas (Nemuno dešiniojo kranto aukštutinės terasos krašto iškyšulys, iš V supamas Nemuno slėnio, iš ŠV, Š – slėnio šlaito griovos, iš PR buvo supamas daubos, o ŠR pusėje toliau tęsėsi aukštuma; dalis iškyšulio nuslinkusi į Nemuno slėnį ir griovą, jo ŠR, R ir PR pašlaitėje yra didžiulė iškasa, kuria nutiestas Kauno vakarinis apvažiavimas, dabar iškyšulio didžioji dalis dirvonuoja, dalis apaugusi medžiais ir krūmais; FF Nr. 1-8; žr. 13.5-13.8; TRP; 2013 m.); piliakalnio aikštelė (beveik keturkampė, pailga R-V kryptimi, 12x9 m dydžio; aikštelės kraštai apslinkę, dabar ji dirvonuoja; FF Nr. 4-7; žr. 13.5-13.7; TRP; 2013 m.); pylimai (piliakalnio aikštelės R krašte supiltas 3,5 m aukščio nuo aikštelės ir 20 m pločio pylimas 5 m aukščio išoriniu šlaitu; pylimas iš dalies nusklidęs, dabar dirvonuoja, ant jo viršaus pastatytas iš akmenų sumūrytas aukuras; FF Nr. 1, 3-5, 7; žr. 13.5-13.7; 2013 m.); grioviai (piliakalnio pylimo R papėdėje yra 17 m pločio ir 2 m gylio griovys; griovys iš dalies užslinkęs, dabar jis dirvonuoja; FF Nr. 1, 2; žr. 13.5-13.7; 2013 m.); terasos (piliakalnio PV šlaite, 2 m žemiau aikštelės, yra 3 m pločio terasa; terasa iš dalies nuslinkusi, dabar dirvonuoja; FF Nr. 8; žr. 13.5-13.7; 2013 m.); šlaitai (statūs, iki 37 m aukščio; paveikti paviršinės erozijos, dabar dalis dirvonuoja, o dalis apaugusi lapuočiais medžiais ir krūmais; FF Nr. 1 ,7 ,8; žr. 13.5-13.7; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (piliakalnio aikštelėje yra iki 1 m storio kultūrinis sluoksnis su pastatų liekanomis ir archeologiniais radiniais; -; žr. 13.5-13.7; 2013 m.) );
Amžius: I t-metis po Kr. – II t-mečio po Kr. pr.
Dokumentai:
  1. KVAD direktoriaus įsakymas. 1997-12-31; Nr.: 380 ; Tipas: Įsakymas;
  2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu. 1998-05-19; Nr.: 612 ; Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Tipas: Nutarimas;
  3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
  4. Dėl duomenų patikslinimo. 2014-01-28; Nr.: KPD-VL-531; Priėmė: KPD ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Aktas, TRP
  5. Papildoma medžiaga. 2014-01-29; Tipas: Dokumentas;
Šaltiniai ir medžiaga:
13.1. DAUGUDIS, Vytautas. Kauno m. Veršvų piliakalnio senosios gyvenvietės 1985 m. archeologinių kasinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 322.
13.2. DAUGUDIS, Vytautas. Kauno m. Veršvų piliakalnio senosios gyvenvietės 1986 m. archeologinių kasinėjimų ataskaita. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 338.
13.3. DAUGUDIS, Vytautas. Veršvų piliakalnio gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais. Vilnius, 1986, p. 22-23.
13.4. DAUGUDIS, Vytautas. Veršvų piliakalnio ir gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. Vilnius, 1988, p. 28-31.
13.5. KEŽINAITIS, Petras. Kauno apylinkės. Vilnius, 1958, p. 109.
13.6. Kultūros vertybė pagrindinis dosjė: A323P, Vilijampolės, Veršvų piliakalnis. Vilnius, 1999. KPC paveldosaugos biblioteka.
13.6. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 306-307.
13.7. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 181 (Nr. 816).
13.8. Lietuvos TSR Kauno miesto gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. Vilnius, 1985. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 54, p. 110.
13.9. TARASENKA, Petras. Kauno senovė. Kauno tiesa, 1958, rugsėjo 19 ir 22.
13.10. TARASENKA, Petras. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 259.
13.11. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 1, ap. 1, b. 13, p. 297-304.
13.12. ŽALNIERIUS, Algirdas. Kauno m. piliakalnių gyvenviečių 1997 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2793, p. 53-64.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt